Повідомлення про збільшення ціни на електричну енергію

За інформацією, оприлюдненою на офіційному сайті ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ОПЕРАТОР РИНКУ» (за посиланням https://www.oree.com.ua/index.php/web/128), у серпні 2021 року, відбулося коливання ціни електричної енергії за 1 кВт/год на ринку «на добу на перед» (далі – РДН) у бік її збільшення з дати укладення договору/внесення останніх змін до договору.

Тому відповідно до вимог Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених Постановою НКРЕКП від 14.03.2018р. № 312, Закону України «Про ринок електричної енергії»  та умовами укладених договорів, повідомляємо Споживачам про зміну ціни електричної енергії за 1 кВт/год за період, у якому відбулося вказане збільшення,  відповідно до оприлюднених даних ДП «ОПЕРАТОР РИНКУ».

Також зазначаємо, що положеннями ст. 652 Цивільного кодексу України передбачено, які у разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору, він може бути змінений або розірваний за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті зобов’язання.

Зміна обставин є істотною, якщо вони змінилися настільки, що, якби сторони могли це передбачити, то не уклали б цей договір або уклали його на інших умовах.

Якщо сторони не досягли згоди про приведення договору у відповідність з обставинами, які істотно змінились, або щодо його розірвання, договір може бути розірваний. А з підстав, встановлених частиною четвертою цієї статті, – змінений за рішенням суду на вимогу зацікавленої сторони за наявності одночасно таких умов:

1) в момент укладення договору сторони виходили з того, що така зміна обставин не настане;

2) зміна обставин зумовлена причинами, які зацікавлена сторона не могла усунути після їх виникнення при всій турботливості та обачності, які від неї вимагалися;

3) виконання договору порушило б співвідношення майнових інтересів сторін і позбавило б зацікавлену сторону того, на що вона розраховувала при укладенні договору;

4) із суті договору або звичаїв ділового обороту не випливає, що ризик зміни обставин несе зацікавлена сторона.

Одночасно повідомляємо, про право споживача розірвати договір.

Також роз’яснюємо, що відповідно до п.3.2.4. Правил роздрібного ринку електричної енергії, договір вважається:

1) достроково розірваним (без штрафних санкцій) за ініціативою споживача, у разі надання електропостачальнику письмової заяви споживача про незгоду/неприйняття змін протягом 5 робочих днів з дня цього повідомлення;

2) зміненим на запропонованих електропостачальником умовах, якщо споживач не надав електропостачальнику письмову заяву про незгоду/неприйняття змін протягом 5 робочих днів з дня цього повідомлення.