Повідомлення про збільшення ціни за електричну енергію з 01 серпня 2024 року.

Відповідно до даних, що оприлюднені на офіційному сайті ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ОПЕРАТОР РИНКУ» за посиланням: https://www.oree.com.ua/index.php/web/128, у червні 2024 року, відбулося коливання ціни електричної енергії за 1 кВт/год на ринку «на добу на перед» (далі – РДН) у бік збільшення з дати укладення договору/внесення останніх змін до договору.

З підстав викладеного, у відповідності до вимог Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018р. № 312, Закону України «Про ринок електричної енергії»  та умов укладених договорів, повідомляємо Споживачів про зміну ціни електричної енергії за 1 кВт/год за період, у якому відбулося вказане збільшення,  відповідно до оприлюднених даних   ДП «ОПЕРАТОР РИНКУ».

Окрім того, зазначаємо, що положеннями ст.652 Цивільного кодексу України передбачено, що у разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору, договір може бути змінений або розірваний за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті зобов’язання.

Зміна обставин є істотною, якщо вони змінилися настільки, що, якби сторони могли це передбачити, вони не уклали б договір або уклали б його на інших умовах.

Якщо сторони не досягли згоди щодо приведення договору у відповідність з обставинами, які істотно змінились, або щодо його розірвання, договір може бути розірваний, а з підстав, встановлених частиною четвертою цієї статті, – змінений за рішенням суду на вимогу заінтересованої сторони за наявності одночасно таких умов:

1) в момент укладення договору сторони виходили з того, що така зміна обставин не настане;

2) зміна обставин зумовлена причинами, які заінтересована сторона не могла усунути після їх виникнення при всій турботливості та обачності, які від неї вимагалися;

3) виконання договору порушило б співвідношення майнових інтересів сторін і позбавило б заінтересовану сторону того, на що вона розраховувала при укладенні договору;

4) із суті договору або звичаїв ділового обороту не випливає, що ризик зміни обставин несе заінтересована сторона.

Одночасно повідомляємо, про право споживача розірвати договір.

Також роз’яснюємо, що відповідно до п.3.2.4. Правил роздрібного ринку електричної енергії, договір вважається:

1) достроково розірваним (без штрафних санкцій) за ініціативою споживача – у разі надання електропостачальнику письмової заяви споживача про незгоду/неприйняття змін протягом 5 робочих днів з дня цього повідомлення;

2) зміненим на запропонованих електропостачальником умовах – якщо споживач не надав електропостачальнику письмову заяву про незгоду/неприйняття змін протягом 5 робочих днів з дня цього повідомлення.

До уваги споживачів ринку вільних цін!

Постановою КМУ №1127 від 27.10.2023 р. затверджено Положення про особливості імпорту електричної енергії в умовах правового режиму воєнного стану в Україні, відповідно до якого, у разі застосування заходів з примусового обмеження електропостачання до непобутових споживачів не застосовуються такі заходи, за умови придбання останніми імпортованої електричної енергії  обсягом не менше 80% загального обсягу споживання такими споживачами у кожній розрахунковій годині.

ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» здійснює постачання імпортованої електричної енергії споживачам (крім побутових), які мають автоматизовану систему комерційного обліку електричної енергії, що забезпечує можливість отримання даних комерційного обліку електричної енергії в реальному часі.

Постачання імпортованої електричної енергії здійснюється виключно на умовах попередньої оплати замовлених обсягів.

Споживачі (крім побутових), які мають намір уникнути відключень під час ініціювання застосування заходів з примусового обмеження електропостачання (граничних величин споживання електричної потужності, графіків погодинного відключення електричної енергії, обмеження споживання електричної енергії та потужностей споживачів, аварійного відключення споживачів електричної енергії, крім спеціальних графіків аварійних відключень, застосування яких обумовлене необхідністю запобігання системній аварії в об’єднаній енергетичній системі України), можуть звернутися до центрів обслуговування споживачів та відділень ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» із відповідною заявою та обрати комерційну пропозицію.

З умовами комерційної пропозиції на постачання імпортованої  електричної енергії можна ознайомитися за посиланням https://www.energo.pl.ua/kom-propozytsii/, а також звертайтеся до центрів обслуговування споживачів та відділень ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ».

До уваги споживачів ринку вільних цін!

Постановою НКРЕКП № 949 від 20.05.2024 р. «Про граничні ціни на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку» з 31.05.2024 р. встановлені максимальні граничні ціни на ринку «на добу на перед» в розмірі:

  • з 00:00 до 07:00 та з 11:00 до 17:00 – 5 600,00 грн/МВт·год;
  • з 07:00 до 11:00 та 23:00 до 24:00 – 6 900,00 грн/МВт·год;
  • з 17:00 до 23:00 – 9 000,00 грн/МВт·год.

Саме це призвело до зростання середньозваженої ціни купівлі-продажу електроенергії на майданчику РДН (ринок «на добу наперед») у торговій зоні ОЕС України більш ніж на 10% (https://www.oree.com.ua/). Середньозважена ціна електроенергії на ринку «на добу наперед» склала:

  • травень – 4 222 грн/МВт·год;
  • червень – 5 404 грн/МВт·год.

Також, з 01 січня 2024 р. у відповідності до Постанови НКРЕКП  № 2322 від 09.12.2023 р. «Про встановлення тарифу на послуги з передачі електричної енергії НЕК «УКРЕНЕРГО» на 2024 рік» встановлено тариф 528,57 грн/МВт.год без ПДВ.

ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ», як постачальник електричної енергії споживачу, закуповує електричну енергію на ринку «на добу наперед» та сплачує за послуги з передачі НЕК «УКРЕНЕРГО» на умовах попередньої оплати.

Задля сталої роботи підприємства в умовах ринку електричної енергії, ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» вимушене підняти базовий тариф на попередню оплату електричної енергії, який діяв з 1 січня 2024 року і складав  5 000,0  грн/МВт.год без ПДВ.

Враховуючи зазначені фактори повідомляємо, що з 1 серпня 2024 року будуть внесені зміни в комерційні пропозиції в частині зміни базового тарифу на попередню оплату електричної енергії, який буде складати  6 000,00 грн/МВт.год без ПДВ.

До уваги побутових споживачів!

НКРЕКП впровадила алгоритм дій індивідуального побутового споживача у разі зміни потреб споживання електричної енергії на об’єкті побутового споживача на непобутові потреби.

19 червня 2024 року НКРЕКП прийняла постанову № 1142 «Про затвердження Змін до постанови НКРЕКП від 14 березня 2018 року №312, якою впорядковані деякі процедури визначені Правилами роздрібного ринку електричної енергії (далі ПРРЕЕ). Зокрема питання дій учасників роздрібного ринку електроенергії щодо споживання/використання індивідуальними побутовими споживачами електричної енергії на об’єкті побутового споживача на непобутові потреби.

Дана постанова набирає чинності з 01 липня 2024 року.
Так, відповідно до пункту 2.3.12 глави 2.3 розділу ІІ ПРРЕЕ електрична енергія, яка використовується на об’єкті індивідуального побутового споживача на непобутові потреби, зокрема для:
– підприємницької діяльності;
– господарської та незалежної професійної діяльності;
– надання платних послуг;
– здійснення нотаріальної діяльності;
– діяльності дата центрів та центрів обробки даних;
– діяльності зі створення віртуальних активів (майнінгу);
– надання інших платних послуг, у тому числі у сфері сільського зеленого туризму тощо – обліковується за умовною (віртуальною) точкою комерційного обліку окремо та сплачується за відповідними тарифами (цінами) для непобутових споживачів електропостачальника.

З метою приведення договірних відносин щодо розподілу/постачання електричної енергії на об’єкт побутового споживача на непобутові потреби у відповідність до ПРРЕЕ, побутовий споживач зобов’язаний звернутися:
– до оператора системи розподілу із заявою про організацію окремого обліку споживання електричної енергії на непобутові потреби та оформлення акту розподіленої електричної енергії. Побутовий споживач зобов’язаний надати дані та документи для оформлення такого акту;
– до електропостачальника із заявою про оформлення договірних відносин щодо споживання електричної енергії на непобутові потреби.

У разі оформлення акту розподіленої електричної енергії на побутові та непобутові потреби, розподіл обсягів індивідуального побутового споживача оператором системи розподілу здійснюється:
– на побутові потреби в межах обсягів соціальних нормативів для користування послугами з постачання та розподілу електричної енергії у житлових приміщеннях, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 409;
– на непобутові потреби у розмірі перевищення обсягів соціальних нормативів для користування послугами з постачання та розподілу електричної енергії у житлових приміщеннях, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 409.

З більш детальною інформацією можна ознайомитися за посиланням: https://bit.ly/4eZ5wxN

 

До уваги побутових споживачів, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості (господарські/присадибні будівлі)

Постановою НКРЕКП № 1272 від 05.10.2022 року внесені зміни до Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених Постановою НКРЕКП № 312 від 14.03.2018 року (далі – Правила). Відповідно до внесених змін, «об’єкт побутового споживача»: квартира, житловий будинок (частина будинку), приватне домогосподарство, садовий будинок та інші об’єкти житлової нерухомості, визначені у пункті 14.1.129 Податкового кодексу України, що належать індивідуальному побутовому споживачу на правах власності або користування та яким присвоєні окремі адреси, а також земельна ділянка, призначена для індивідуального житлового будівництва зазначених об’єктів житлової нерухомості.

При цьому, згідно з положенням пункту 14.1.129-1 статті 14 Податкового кодексу України, господарські (присадибні) будівлі (допоміжні/нежитлові приміщення) відносяться до об’єктів нежитлової нерухомості, а відтак постачання електричної енергії на такі об’єкти за фіксованими цінами, а саме тарифом для побутових споживачів, який встановлений Постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 року № 483, неможливе.

Відповідно до розділу 5 п. 5.2 пп. 5.2.2. та розділу 9 п. 9.2 пп. 9.2.2. Правил повідомляємо, що з 01.08.2024 року споживачі, які мають у своїй власності об’єкти нежитлової нерухомості, будуть переведені на постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг на умовах комерційної пропозиції № 13 УП (для ОСР АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО») та № 16 УП (для ОСР АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»). З умовами постачання та тарифами на універсальну послугу можна ознайомитись за посиланням https://www.energo.pl.ua/komer-propozytsii/

Споживачі, електроустановки (господарські/присадибні будівлі) яких приєднані до електричних мереж з договірною потужністю понад 50 кВт, будуть переведені на постачання електричної енергії на умовах комерційної пропозиції № 7А відповідно до Договору про постачання електричної енергії споживачу. З умовами цього договору та комерційною пропозицією можна ознайомитися на офіційному сайті ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» за посиланням.

 

Повідомлення про збільшення ціни за електричну енергію з 01 липня 2024 року

Відповідно до даних, що оприлюднені на офіційному сайті ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ОПЕРАТОР РИНКУ» за посиланням: https://www.oree.com.ua/index.php/web/128, у травні 2024 року, відбулося коливання ціни електричної енергії за 1 кВт/год на ринку «на добу наперед» (далі – РДН) у бік збільшення з дати укладення договору/внесення останніх змін до договору.

З підстав викладеного, у відповідності до вимог Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018р. № 312, Закону України «Про ринок електричної енергії»  та умов укладених договорів, повідомляємо Споживачів про зміну ціни електричної енергії за 1 кВт/год за період, у якому відбулося вказане збільшення,  відповідно до оприлюднених даних ДП «ОПЕРАТОР РИНКУ».

Окрім того, зазначаємо, що положеннями ст. 652 Цивільного кодексу України передбачено, що у разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору, договір може бути змінений або розірваний за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті зобов’язання.

Зміна обставин є істотною, якщо вони змінилися настільки, що, якби сторони могли це передбачити, вони не уклали б договір або уклали б його на інших умовах.

Якщо сторони не досягли згоди щодо приведення договору у відповідність з обставинами, які істотно змінились, або щодо його розірвання, договір може бути розірваний, а з підстав, встановлених частиною четвертою цієї статті, – змінений за рішенням суду на вимогу заінтересованої сторони за наявності одночасно таких умов:
1) в момент укладення договору сторони виходили з того, що така зміна обставин не настане;
2) зміна обставин зумовлена причинами, які заінтересована сторона не могла усунути після їх виникнення при всій турботливості та обачності, які від неї вимагалися;
3) виконання договору порушило б співвідношення майнових інтересів сторін і позбавило б заінтересовану сторону того, на що вона розраховувала при укладенні договору;
4) із суті договору або звичаїв ділового обороту не випливає, що ризик зміни обставин несе заінтересована сторона.

Одночасно повідомляємо, про право споживача розірвати договір.

Також роз’яснюємо, що відповідно до п. 3.2.4. Правил роздрібного ринку електричної енергії, договір вважається:
1) достроково розірваним (без штрафних санкцій) за ініціативою споживача – у разі надання електропостачальнику письмової заяви споживача про незгоду/неприйняття змін протягом 5 робочих днів з дня цього повідомлення;
2) зміненим на запропонованих електропостачальником умовах – якщо споживач не надав електропостачальнику письмову заяву про незгоду/неприйняття змін протягом 5 робочих днів з дня цього повідомлення.

Повідомлення про збільшення ціни за електричну енергію з 01 червня 2024 року

Відповідно до даних, що оприлюднені на офіційному сайті ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ОПЕРАТОР РИНКУ» за посиланням: https://www.oree.com.ua/index.php/web/128, у квітні 2024 року, відбулося коливання ціни електричної енергії за 1 кВт/год на ринку «на добу наперед» (далі – РДН) у бік збільшення з дати укладення договору/внесення останніх змін до договору.

З підстав викладеного, у відповідності до вимог Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 р. № 312, Закону України «Про ринок електричної енергії»  та умов укладених договорів, повідомляємо Споживачів про зміну ціни електричної енергії за 1 кВт/год за період, у якому відбулося вказане збільшення,  відповідно до оприлюднених даних ДП «ОПЕРАТОР РИНКУ».

Окрім того, зазначаємо, що положеннями ст. 652 Цивільного кодексу України передбачено, що у разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору, договір може бути змінений або розірваний за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті зобов’язання.

Зміна обставин є істотною, якщо вони змінилися настільки, що, якби сторони могли це передбачити, вони не уклали б договір або уклали б його на інших умовах.

Якщо сторони не досягли згоди щодо приведення договору у відповідність з обставинами, які істотно змінились, або щодо його розірвання, договір може бути розірваний, а з підстав, встановлених частиною четвертою цієї статті, – змінений за рішенням суду на вимогу заінтересованої сторони за наявності одночасно таких умов:

1) в момент укладення договору сторони виходили з того, що така зміна обставин не настане;
2) зміна обставин зумовлена причинами, які заінтересована сторона не могла усунути після їх виникнення при всій турботливості та обачності, які від неї вимагалися;
3) виконання договору порушило б співвідношення майнових інтересів сторін і позбавило б заінтересовану сторону того, на що вона розраховувала при укладенні договору;
4) із суті договору або звичаїв ділового обороту не випливає, що ризик зміни обставин несе заінтересована сторона.

Одночасно повідомляємо, про право споживача розірвати договір.

Також роз’яснюємо, що відповідно до п.3.2.4. Правил роздрібного ринку електричної енергії, договір вважається:
1) достроково розірваним (без штрафних санкцій) за ініціативою споживача – у разі надання електропостачальнику письмової заяви споживача про незгоду/неприйняття змін протягом 5 робочих днів з дня цього повідомлення;
2) зміненим на запропонованих електропостачальником умовах – якщо споживач не надав електропостачальнику письмову заяву про незгоду/неприйняття змін протягом 5 робочих днів з дня цього повідомлення.