Шановні споживачі ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ»!

6 липня 2020 року на офіційному сайті НЕК «УКРЕНЕРГО» безпідставно, з порушенням вимог чинного законодавства та положень Правил ринку, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг України № 307 від 14.03.2018 року, оприлюднено список учасників ринку, що набули статусу «Переддефолтний», серед яких зазначено ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ».

Зазначаємо, що станом на 6 липня 2020 року Товариство не має заборгованості перед НЕК «УКРЕНЕРГО». Фінансова гарантія надана в строк та в необхідному обсязі.

Таким чином, розміщення на сайті НЕК «УКРЕНЕРГО» повідомлення про набуття ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» статусу «Переддефолтний», без зазначення події або обставин, передбачених п. 1.7.1 Правил ринку, є протиправним та таким, що не відповідає вимогам чинного законодавства. Відповідно до п.1.7.3 Правил ринку, таке рішення підлягає невідкладному анулюванню.

Всі спроби НЕК «УКРЕНЕРГО» дестабілізувати взаємовідносини електропостачальника зі споживачами та іншими учасниками ринку носять протиправний характер. ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» вживає усі необхідні заходи щодо анулювання повідомлення на сайті та притягнення службових осіб НЕК «УКРЕНЕРГО» до відповідальності.

Товариство звернулося до НКРЕКП з вимогою перевірити законність включення до списку учасників ринку, що набули статусу «Переддефолтний», нашого Товариства. За результатами перевірки, вжити відповідних заходів реагування та зобов’язати НЕК «УКРЕНЕРГО», відповідно до п. 1.7.3 Правил,  анулювати статус «Переддефолтний» застосований до ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ», шляхом надсилання на адресу нашого Товариства відповідного рішення та розміщення на офіційному сайті НЕК «УКРЕНЕРГО» зазначеного повідомлення.