До уваги споживачів – юридичних осіб!

Наказом Міністерства енергетики України від 10.10.2023 р. №307 (зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2023 р. за № 1859/40915), що набере чинності з дня офіційного опублікування, скасовано наказ Міністерства енергетики України №148 від 13.04.2022 р. «Про врегулювання питань щодо постачання електричної енергії споживачам та розрахунків між учасниками роздрібного ринку електричної енергії у період дії в Україні воєнного стану», яким на постачальників універсальних послуг покладався обов’язок з постачання електричної енергії за ціною універсальної послуги для малих непобутових споживачів, тим споживачам, яким припинено постачання електричної енергії попереднім постачальником внаслідок присвоєння йому статусу «Дефолтний» або зупинення дії його ліцензії з постачання електричної енергії споживачу.

Таким чином, будуть відсутні правові підстави дляподальшого постачання електричної енергії на умовах універсальної послуги споживачам, електроустановки яких приєднані до електричних мереж з договірною потужністю понад 50 кВт.

Щоб не допустити припинення електропостачання та врегулювати договірні відносини, споживачам – юридичним особам, яким послугу з електропостачання ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» надає на підставі наказу № 148, пропонуємо укласти договір про постачання електричної енергії споживачу на умовах комерційної пропозиції № 7А з урахуванням послуги з розподілу.

З умовами цього договору та комерційною пропозицією можна ознайомитися на офіційному сайті ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» у розділі «Споживачам/Споживачам ринку вільних цін».

Додатково повідомляємо, що з урахуванням особливостей роботи деяких підприємств, ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» може розробити індивідуальні комерційні пропозиції.

Пропонуємо споживачам – юридичним особам розглянути нашу пропозицію у найкоротші терміни та надати письмову відповідь. Адже у разі ненадання згоди на укладення договору про постачання електричної енергії споживачу, ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» буде змушене розірвати договір про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг та ініціювати переведення споживача на постачання електричної енергії постачальником «останньої надії».