Дотримання показників якості

Процедура розгляду звернень/скарг/претензій споживачів та вирішення спорів
Інструкція про порядок розгляду пропозицій, заяв і скарг та організації особистого прийому громадян
Графік особистого прийому громадян керівниками ТОВ “ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ”
Інструкція про порядок подання звернень/скарг/претензій споживачів
Дотримання показників якості надання послуг
Інформація щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг електропостачальника та сум наданих компенсацій за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг за 2020 рік
Інформація щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг електропостачальника та сум наданих компенсацій за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг