Дотримання показників якості

Процедура розгляду звернень/скарг/претензій споживачів та вирішення спорів
Інструкція про порядок розгляду пропозицій, заяв і скарг та організації особистого прийому громадян
Графік особистого прийому громадян керівниками ТОВ “ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ”
Інструкція про порядок подання звернень/скарг/претензій споживачів
Дотримання показників якості надання послуг
Інформація щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг електропостачальника та сум наданих компенсацій за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг